Liefdevol Dragen is een bedrijf van Miluška Flooren-van Eekelen

Het doel van Liefdevol Dragen is een generatie kinderen met een veilige hechting met hun ouders/verzorgers. En daarom laat Liefdevol Dragen zich dan ook het beste samenvatten met: ondersteuning in het vroege hechtingsproces tussen ouder en kind.

Het bedrijf is opgebouwd vanuit de start als Draagconsulent. Met die sterke basis is Miluška zich altijd blijven scholen op vele manieren. Het volgen van cursussen, bijwonen van lezingen, haar (internationale) uitgebreide netwerk, samenwerken met- en uitwisselen van kennis met andere experts en het vele lezen van literatuur hebben Liefdevol Dragen helpen uitgroeien tot het veelzijdige bedrijf dat het nu is.

Over Miluška

In 2010 ontving ik, zwanger van onze eerste, mijn diploma. Met mijn opleiding in de zorg, waar wij ook modules kraam hadden gekregen, dacht ik het allemaal wel te weten omtrent de baby. Ik maak er dan ook geen geheim van dat ik enorm tegen de muur ben gelopen toen onze zoon er eenmaal was. Want de verwachting die ik had van het leven als moeder, klopte totaal niet met de werkelijkheid. Ik ben begonnen met dragen uit praktische overwegingen. Ik verdiep mij graag en zo ook in het dragen. Al snel bleek er veel kennis omtrent de ergonomie, psychische- en lichamelijke ontwikkeling
van het het kind, hechting tussen ouder en kind maar ook over wereldwijde culturele geschiedenis schuil te gaan achte die draagdoek.

In 2011 ben ik mijn eerste stappen als draagconsulent gaan zetten. In de voorbije jaren heb ik meerdere cursussen bij verschillende draagscholen gevolgd en ik ben altijd actief bezig om mijn kennis te verbreden en te delen.
In mijn werk als draagconsulent heb ik veel gezinnen en zorgprofessionals mogen begeleiden in hun vragen rondom het ergonomisch dragen en daar ben ik enorm dankbaar voor. Door mijn zorgachtergrond ben ik mij er zeer van bewust hoe belangrijk ergonomie is. Niet enkel de houding van de baby, ook die van de dragende ouder is een punt van aandacht. Daarnaast moet ook goed gekeken worden naar het comfort en welzijn van beide in de breedste zin. Deze puzzel maakt mijn werk zo mooi.

Mijn man en ik zijn (zeer trotse) ouders van onze drie kinderen. Zij zijn allemaal gedragen door ons beide. De connectie die het dragen teweeg bracht bij mijn man en kinderen is een van de grote drijfveren geweest van mij om vooral ook aandacht te vestigen op de partners.

Gebaande wegen vind ik spannend. Daar heeft een ander al een stempel op gedrukt en wat is dan mijn toegevoegde waarde? Daarom zoek ik graag de hoeken op waar nog, in mijn ogen, onvoldoende aandacht voor is. Ik ben van mening dat je slechts een keuze kunt maken wanneer dit gebeurd op basis van informatie en dit laatste is wat ik het liefste doe. Informatie verzamelen, mensen daarmee informeren en aan het denken zetten, in gesprek brengen met elkaar.

Ik kan niet zeggen wat ik in mijn bedrijf het mooiste onderdeel vindt. Want of ik nou ouders help, kraamverzorgenden bijschool, een ontwikkeling ondersteun bij een bedrijf op gebied van dragen of in mijn kantoor zit met mijn neus in de boeken of consulenten opleid…. ik hou van al die onderdelen even veel. En uitdagingen zijn er om vooral goed vast te grijpen.

Meer over Liefdevol Dragen

Miluška Flooren-van Eekelen heeft in haar jaren als draagconsulent vele trainingen en scholingen gevolgd. Zo heeft zij al meerdere jaren ervaring met het opleiden van draagconsulenten en het trainen van draagconsulenten en zorgprofessionals in de Knoopwijzen voor Zwangeren naar FTZB. Ze is vanaf de start betrokken bij IBCICC en zit daar in de taskforce.
Miluška heeft haar achtergrond in de zorg en gebruikt mede deze kennis in haar dagelijks werk. Dit komt ook vooral naar voren tijdens de cursus Draagconsulent.

Van literatuur en ervaring maakt zij een logisch verhaal en vertaald dit naar de praktijk. Zij schoolt zorgprofessionals bij over uiteenlopende onderwerpen welke allemaal dezelfde connectie hebben: de verwachting en behoeften van het jonge kind.

Door altijd actief te blijven in de praktijk weet zij wat er speelt onder ouders en waar diens behoeften liggen. Naast het (bij)scholingswerk, doet Miluška dus ook nog zeer regelmatig consulten bij ouders aan huis. Liefdevol Dragen is in te huren voor zowel korte- als langdurige opdrachten. Denk bijvoorbeeld aan het begeleiden van een fotoreportage ter instructie of het geven van een lezing.

Scholing en ontwikkeling is belangrijk. Daarom stopt Liefdevol Dragen ook veel energie in het organiseren van scholing die voor iedereen toegankelijk is die werkt met jonge gezinnen. Zoals bijvoorbeeld de masterclass door de Amerikaanse dr. Lela Rankin Williams.

Ook het belang van preventieve voorlichting is Liefdevol Dragen bekend. Daarom is, na jaren kennis en ervaring opdoen, het een feestelijke stap geweest naar de unieke zwangerschapscursus Liefdevolle verwachting. In deze zwangerschapscursus worden toekomstige ouders voorbereid op het leven met hun baby. Hierbij wordt erg goed gekeken naar: wat verwacht de baby van het leven? wat verwachten ouders van het leven met de baby? En komt dit overeen met elkaar.

Liefdevol Dragen werkt graag samen met beroepsprofessionals en bedrijven met dezelfde missie en passie voor hechting en ergonomisch dragen.

Miluška is lid van de beroepsvereniging VDC en heeft daar in het verleden ook een tijd in het bestuur gezeten vanuit haar rol als voorzitter van de medische commissie destijds.

Waarom de naam “Liefdevol Dragen”.
Dragen staat voor meer dan het dragen met de draagdoek. Je draagt je zwangerschapt, je draagt zorg voor jekleintje, je draagt de opvoeding, je draagt de zorgen, je draagt herinneringen met je mee en je draagt met de draagdoek. Al deze manieren van dragen gebeuren vanuit liefde. Daarom is er bewust gekozen voor de naam Liefdevol Dragen. En wanneer we er voor elkaar zijn, en elkaar dragen, voelt alles beter en veiliger. Daarom legt Liefdevol Dragen veel focus op de partnerrelatie en het sociale netwerk.

Miluška Flooren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *