Zaterdag 2 juni 2018 gaf dr.Lela Rankin Williams een masterclass  over haar Mother baby bonding study!
Dr. Williams is docent bij de Arizona state University en heeft  evidence based onderzoek gedaan naar hechting waarbij ergonomisch dragen als interventie centraal stond. In Rome sprak zij op het WAIMH (word association infant mental health) congres over haar onderzoek naar Infant Carrying as an Intervention to Promote Caregiver-Infant Attachment and Wellness. Vrij vertaald: Het dragen van baby’s als interventie ter bevordering van de hechting en het welzijn tussen de drager en het kind.

Lela Rankin Williams.Phd toonde onder andere de cijfers uit haar onderzoek  en liet een licht schijnen op het huidig lopende onderzoek waarin ook het dragen wordt ingezet als interventie in gevallen waarbij baby’s tijdens de zwangerschap waren blootgesteld aan drugs. Ze liet beelden zien uit het ziekenhuis in Arizona waar zij mee samenwerkt en vertelde hoe de “common practice”  er daar uitziet.

Een divers publiek was aanwezig. Van draagconsulenten, kraamverzorgenden tot mensen uit de JeugdGGZ en gespecialiseerd psychitatrisch verpleegkundigen. Liefdevol Dragen dankt u allen voor uw komst, aandacht, goede vragen, mooie gesprekken en nieuw opgedane contacten.

Leerdoelen:

-Inzicht in de huidige gebruikelijke ouderschapsvaardigheden welke komen vanuit onze Westerste cultuur en wat hiervan de impact is op het jonge kind

-Het herkennen en identificeren van ouderschapsuitdagingen onder verschillende groepen

-Het leren kennen van de voordelen voor het ouderschap van het gebruik van ergonomische dragers

-Vergroten van het inzicht van de positieve invloeden op de fysieke- en mentale gezondheid van ouder en kind wanneer er gebruikt wordt gemaakt van een ergonomische drager

-Kennis en vaardigheden opdoen om ergonomisch dragen te kunnen promoten

-Het verkennen van de mogelijkheden van dragers om te worden gebruikt als een interventie in specifieke groepen (bijvoorbeeld verslaafde pasgeborene)

-Hoe kan dragen onderteunen in het ontwikkelen van een hechtinsband bij kwetsbare groepen waarbij er een grotere kans is dat het jonge kind bloot wordt gesteld aan geweld. En hoe zit dit in het geval van trauma en het uitlokken van negatieve gevoelens.

Kraamdragen

Kraamdragen

Tijden de lunch werd de nieuwe dragen van ByKay getoond. Een primeur voor de aanwezigen. Deze drager is ontworpen door Liefdevol Dragen in samenwerking met ByKay om in te zetten tijdens de scholing Kraamdragen. In de loop van het jaar zal de drager ook te koop zijn voor consumenten.  Kijk voor meer informatie naar de cursus Kraamdragen en schrijf je in voor 29 september in Apeldoorn, er is slechts beperkt plek. De drager kon tijdens de masterclass worden  bekenen en uitgetest. De reacties van de aanwezigen waren zeer positief. 

Dr. Lela Rankin Williams

Dr. Lela Rankin Williams

Dr. Lela Rankin Williams van de Arizona State University.
Luister naar een kort intervieuw met haar onder de link.

Accreditatie

Accreditatie voor scholingspunten bij:
VDC Vereniging Draagdoekconsulenten (10 punten verdeeld over theorie en overig)
KNOV  Koninklijke Nederlandse Oranisatie van Verloskundigen (3 punten in bij- en nascholing)

 

De ondertekende presentielijsten zullen worden verstuurd naar de betreffende beroepsgroepen

 

Deelnemers van de masterclass ontvangen spoedig een evaluatie e-mail met daarin extra informatie en naslagwerk. Heeft u deelgenomen en wilt u graag uw ervaring en/of foto’s delen? Liefdevol Dragen ontvangt ze graag. Wilt u contact leggen met andere deelnemers? U kunt een hoop berichten terugvinden van andere deelnemers op de Facebookpagina van Liefdevol Dragen en indien gewenst kan ik assisteren bij het in contact komen met elkaar.